نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های مزمن غیر واگیر (Non-communicable diseases یا NCDs) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بهداشتی در ایران مطرح است. هدف اصلی این مطالعه، مروری بر آخرین یافته‌های علمی در مورد آثار فیزیولوژیکی، عملکردی و مکانیسم‌های مرتبط فعالیت بدنی و ورزش با پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر و در نهایت، راهبردهای توسعه‌ی فعالیت بدنی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مروری نقلی، مقالات مرتبط با موضوع از متون منتشر شده و سایت‌های معتبر با استفاده از کلید واژه‌های فعالیت بدنی، فعالیت ورزشی، بیماری‌های مزمن غیر واگیر و ایران انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته‌ها: سطح پایین فعالیت بدنی به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است. فعالیت بدنی منظم، از بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، برخی سرطان‌ها، فشار خون بالا، چاقی و افسردگی جلوگیری می‌کند. بر اساس آخرین مطالعه‌های ملی، شیوع بی‌تحرکی جسمانی در بزرگسالان از 1/35 درصد به 1/39 درصد افزایش یافته است. فعالیت بدنی و ورزش، از مداخله‌های اصلی برای پیش‌گیری از این بیماری‌ها محسوب می‌شوند.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هنگامی که بخشی از برنامه‌ی مدیریت پیش‌گیری و درمان، فعالیت بدنی و ورزش باشد، چاقی، بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان و دیابت نوع 2، به میزان زیادی بهبود می‌یابند. شواهد اپیدمیولوژیک و بالینی قوی، نشان می‌دهند فعالیت بدنی، خطر ابتلا به بیش از 35 اختلال مختلف را کاهش می‌دهد و یکی از در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های پیش‌گیری از بسیاری از موارد مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری‌های غیر واگیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Activity and Exercise in Prevention of Non-Communicable Chronic Diseases in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Olamazadeh 1
 • Mohammad Faramarzi 2
1 PhD Student, Department of Exercise Physiology, School of Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Sports Sciences, School of Literature and Human Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Non-communicable chronic diseases (NCD) are of the biggest health problems in Iran. The main purpose of this article was to review the latest scientific findings on physiological and functional effects, and mechanisms related to physical activity and exercise by preventing non-communicable chronic diseases, and finally, developing strategies of physical activity.Methods: In this narrative review study, published articles about the subject were gathered from valid websites and databases with key words of physical activity, exercise, non-communicable chronic diseases, and Iran.Findings: A low level of physical activity has been identified as the fourth leading cause of death worldwide. Regular physical activities would prevent cardiovascular disease, type 2 diabetes, some cancers, high blood pressure, obesity, and depression. According to the latest national studies on risk factors of non-communicable disease in Iran, being sedentary has increased in adults from 35.0% to 39.1%. Physical activities and exercise are the main interventions to prevent these diseases.Conclusion: It seems that obesity, cardiovascular diseases, cancer, and type 2 diabetes are greatly improved, when a part of the prevention and treatment program is physical activity and exercise. Strong epidemiological and clinical evidence suggest that physical activity reduces the risk of more than 35 different disorders, and it is the most accessible and inexpensive way to prevent death and disability caused by non-communicable diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical Activity
 • Exercise
 • Prevention health
 • Non-communicable chronic diseases
 1. Asadi-Lari M, Sayyari AA, Akbari ME, Gray D. Public health improvement in Iran--lessons from the last 20 years. Public Health 2004; 118(6): 395-402.
 2. Peykari N, Hashemi H, Dinarvand R, Haji-Aghajani M, Malekzadeh R, Sadrolsadat A, et al. National action plan for non-communicable diseases prevention and control in Iran; a response to emerging epidemic. J Diabetes Metab Disord 2017; 16: 3.
 3. Low WY, Lee YK, Samy AL. Non-communicable diseases in the Asia-Pacific region: Prevalence, risk factors and community-based prevention. Int J Occup Med Environ Health 2015; 28(1): 20-6.
 4. Foster C, Shilton T, Westerman L, Varney J, Bull F. World Health Organisation to develop global action plan to promote physical activity: Time for action. Br J Sports Med 2018; 52(8): 484-5.
 5. Patterson R, McNamara E, Tainio M, de Sa TH, Smith AD, Sharp SJ, et al. Sedentary behaviour and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and incident type 2 diabetes: a systematic review and dose response meta-analysis. Eur J Epidemiol 2018; 33(9): 811-29.
 6. Koohpayehzadeh J, Etemad K, Abbasi M, Meysamie A, Sheikhbahaei S, Asgari F, et al. Gender-specific changes in physical activity pattern in Iran: national surveillance of risk factors of non-communicable diseases (2007-2011). Int J Public Health 2014; 59(2): 231-41.
 7. Sahebkar M, Heidarian MH, Noormohammadpour P, Akrami R, Mansournia N, Tavana B, et al. Prevalence and correlates of low physical activity in the Iranian population: National survey on non-communicable diseases in 2011. Scand J Med Sci Sports 2018; 28(8): 1916-24.
 8. Fakhrzadeh H, Djalalinia S, Mirarefin M, Arefirad T, Asayesh H, Safiri S, et al. Prevalence of physical inactivity in Iran: A systematic review. J Cardiovasc Thorac Res 2016; 8(3): 92-7.
 9. Sahebkar M, Heidarian MH, Noormohammadpour P, Tiyuri A, Pakzad R, Mansournia N, et al. Geographical patterning of physical activity prevalence in Iran: Spatial analysis of 4 pooled National Health Surveys among 119,560 adults. J Phys Act Health 2019; 16(12): 1071-7.
 10. Khosravi SF, Farzadfar F, Larijani B, Mirzaei M, Haghdoost AA. Trend and projection of mortality rate due to non-communicable diseases in Iran: A modeling study. PLoS One 2019; 14(2): e0211622.
 11. Radak Z. Physical training and prevention. In: Radak Z, editor. The physiology of physical training. Philadelphia, PA: Elsevier Science; 2018.
 12. Warburton DE, Bredin SS. Reflections on physical activity and health: What should we recommend? Can J Cardiol 2016; 32(4): 495-504.
 13. Powell KE, King AC, Buchner DM, Campbell WW, DiPietro L, Erickson KI, et al. The Scientific Foundation for the Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd Edition. J Phys Act Health 2018; 1-11.
 14. Katzmarzyk PT, Powell KE, Jakicic JM, Troiano RP, Piercy K, Tennant B. Sedentary behavior and health: Update from the 2018 physical activity guidelines advisory committee. Med Sci Sports Exerc 2019; 51(6): 1227-41.
 15. Tabrizi JS, Sadeghi-Bazargani H, Farahbakhsh M, Nikniaz L, Nikniaz Z. Prevalence and associated factors of overweight or obesity and abdominal obesity in Iranian population: A population-based study of northwestern Iran. Iran J Public Health 2018; 47(10): 1583-92.
 16. Emamdost S, Faramarzi M, Bagheri L, Otadi K, Amiri M, Yazdani T. The effect of combined exercise training on plasma Leptin levels and hormonal factors in overweight men. Yafte 2014; 16(1): 79-90. [In Persian].
 17. Faramarzi M, Azamian Jazi A, Bagheri Harooni N. The effect of rhythmic aerobic exercise training on rest visfatin levels and some metabolic risk factors in overweight women. Journal of Sport Biosciences 2012; 4(11): 23-38. [In Persian].
 18. Smith KJ, Gall SL, McNaughton SA, Cleland VJ, Otahal P, Dwyer T, et al. Lifestyle behaviours associated with 5-year weight gain in a prospective cohort of Australian adults aged 26-36 years at baseline. BMC Public Health 2017; 17(1): 54.
 19. Moholdt T, Wisloff U, Lydersen S, Nauman J. Current physical activity guidelines for health are insufficient to mitigate long-term weight gain: More data in the fitness versus fatness debate (The HUNT study, Norway). Br J Sports Med 2014; 48(20): 1489-96.
 20. Sarrafzadegan N, Mohammmadifard N. Cardiovascular disease in Iran in the last 40 years: Prevalence, mortality, morbidity, challenges and strategies for cardiovascular prevention. Arch Iran Med 2019; 22(4): 204-10.
 21. Faramarzi M. The relationship of cardiorespiratory fitness, resting plasma CRP and lipids levels between trained and untrained university students. Harakat 2008; (36): 151-64. [In Persian].
 22. Williams PT. Physical fitness and activity as separate heart disease risk factors: A meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2001; 33(5): 754-61.
 23. Brien SE, Katzmarzyk PT, Craig CL, Gauvin L. Physical activity, cardiorespiratory fitness and body mass index as predictors of substantial weight gain and obesity: The Canadian physical activity longitudinal study. Can J Public Health 2007; 98(2): 121-4.
 24. Booth FW, Roberts CK, Laye MJ. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol 2012; 2(2): 1143-211.
 25. Anderson L, Oldridge N, Thompson DR, Zwisler AD, Rees K, Martin N, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2016; 67(1): 1-12.
 26. Wilund KR. Is the anti-inflammatory effect of regular exercise responsible for reduced cardiovascular disease? Clin Sci (Lond) 2007; 112(11): 543-55.
 27. Fiuza-Luces C, Santos-Lozano A, Joyner M, Carrera-Bastos P, Picazo O, Zugaza JL, et al. Exercise benefits in cardiovascular disease: beyond attenuation of traditional risk factors. Nat Rev Cardiol 2018; 15(12): 731-43.
 28. Masoudian B, Azamian-Jazi A, Faramarzi M, Talebi A. The effect of eight weeks of resistance training on activin receptor type ii-b and plasma levels of growth differentiation factor 11 and 8 in cardiac physiological hypertrophy in male Wistar rats. J Isfahan Med Sch2019; 36(502): 1308-13. [In Persian].
 29. Blair SN, Kohl HW 3rd, Barlow CE, Paffenbarger RS, Gibbons LW, Macera CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. JAMA 1995; 273(14): 1093-8.
 30. Sawada SS, Muto T, Tanaka H, Lee IM, Paffenbarger RS, Shindo M, et al. Cardiorespiratory fitness and cancer mortality in Japanese men: a prospective study. Med Sci Sports Exerc 2003; 35(9): 1546-50.
 31. Liu Y, Hu F, Li D, Wang F, Zhu L, Chen W, et al. Does physical activity reduce the risk of prostate cancer? A systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2011; 60(5): 1029-44.
 32. Keimling M, Behrens G, Schmid D, Jochem C, Leitzmann MF. The association between physical activity and bladder cancer: Systematic review and meta-analysis. Br J Cancer 2014; 110(7): 1862-70.
 33. Pizot C, Boniol M, Mullie P, Koechlin A, Boniol M, Boyle P, et al. Physical activity, hormone replacement therapy and breast cancer risk: A meta-analysis of prospective studies. Eur J Cancer 2016; 52: 138-54.
 34. Boyle T, Keegel T, Bull F, Heyworth J, Fritschi L. Physical activity and risks of proximal and distal colon cancers: A systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2012; 104(20): 1548-61.
 35. Liu L, Shi Y, Li T, Qin Q, Yin J, Pang S, et al. Leisure time physical activity and cancer risk: Evaluation of the WHO's recommendation based on 126
 36. high-quality epidemiological studies. Br J Sports Med 2016; 50(6): 372-8.
 37. Mazzilli KM, Matthews CE, Salerno EA, Moore SC. Weight training and risk of 10 common types of cancer. Med Sci Sports Exerc 2019; 51(9): 1845-51.
 38. McTiernan A, Friedenreich CM, Katzmarzyk PT, Powell KE, Macko R, Buchner D, et al. Physical activity in cancer prevention and survival: A systematic review. Med Sci Sports Exerc 2019; 51(6): 1252-61.
 39. Devin JL, Hill MM, Mourtzakis M, Quadrilatero J, Jenkins DG, Skinner TL. Acute high intensity interval exercise reduces colon cancer cell growth. J Physiol 2019; 597(8): 2177-84.
 40. Campbell KL, Winters-Stone KM, Wiskemann J, May AM, Schwartz AL, Courneya KS, et al. Exercise guidelines for cancer survivors: Consensus statement from international multidisciplinary roundtable. Med Sci Sports Exerc 2019; 51(11): 2375-90.
 41. Hojman P, Gehl J, Christensen JF, Pedersen BK. Molecular mechanisms linking exercise to cancer prevention and treatment. Cell Metab 2018; 27(1): 10-21.
 42. Pinho RA, Aguiar AS, Radak Z. Effects of resistance exercise on cerebral redox regulation and cognition: An interplay between muscle and brain. Antioxidants (Basel) 2019; 8(11): 529.
 43. From the Centers for Disease Control and Prevention. Public health and aging: Trends in aging--United States and worldwide. JAMA 2003; 289(11): 1371-3.
 44. Faramarzi M, Banitalebi E, Nori S, Farzin S, Taghavian Z. Effects of rhythmic aerobic exercise plus core stability training on serum omentin, chemerin and vaspin levels and insulin resistance of overweight women. J Sports Med Phys Fitness 2016; 56(4): 476-82.
 45. Banitalebi E, Faramarzi M, Ghahfarokhi MM, SavariNikoo F, Soltani N, Bahramzadeh A. Osteosarcopenic obesity markers following elastic band resistance training: A randomized controlled trial. Exp Gerontol 2020; 135: 110884.
 46. Shanazari Z, Faramarzi M, Banitalebi E, Hemmati R. Effect of moderate and high-intensity endurance and resistance training on serum concentrations of MSTN and IGF-1 in old male Wistar rats. Horm Mol Biol Clin Investig 2019; 38(2): 1-7.
 47. Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study. Psychol Sci 2003; 14(2): 125-30.
 48. Dinoff A, Herrmann N, Swardfager W, Lanctot KL. The effect of acute exercise on blood concentrations of brain-derived neurotrophic factor in healthy adults: A meta-analysis. Eur J Neurosci 2017; 46(1): 1635-46.
 49. Dinoff A, Herrmann N, Swardfager W, Liu CS, Sherman C, Chan S, et al. The effect of exercise training on resting concentrations of peripheral brain-derived neurotrophic factor (BDNF): A meta-analysis. PLoS One 2016; 11(9): e0163037.
 50. Radak Z, Taylor AW, Sasvari M, Ohno H, Horkay B, Furesz J, et al. Telomerase activity is not altered by regular strenuous exercise in skeletal muscle or by sarcoma in liver of rats. Redox Rep 2001; 6(2): 99-103.
 51. Jensen CS, Bahl JM, Ostergaard LB, Hogh P, Wermuth L, Heslegrave A, et al. Exercise as a potential modulator of inflammation in patients with Alzheimer's disease measured in cerebrospinal fluid and plasma. Exp Gerontol 2019; 121: 91-8.
 52. Yau SY, Li A, Sun X, Fontaine CJ, Christie BR, So KF. Potential biomarkers for physical exercise-induced brain health. In: Wang M, editor. Role of biomarkers in medicine. London, UK: IntechOpen; 2016.
 53. Durstine JL, Gordon B, Wang Z, Luo X. Chronic disease and the link to physical activity. J Sport Health Sci 2013; 2(1): 3-11.
 54. Pedersen BK. The physiology of optimizing health with a focus on exercise as medicine. Annu Rev Physiol 2019; 81: 607-27.
 55. Banitalebi E, Mardaniyan Ghahfarrokhi M, Faramarzi M, Nasiri S. The effect of 10 weeks of sprint interval training on new non-alcoholic fatty liver markers in overweight middle-aged women with type 2 diabetes: A Clinical Trial. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17(6): 495-510. [In Persian].
 56. Banitalebi E, Kazemi A, FARAMARZI M, Nasiri S, Haghighi MM. Effects of sprint interval or combined aerobic and resistance training on myokines in overweight women with type 2 diabetes: A randomized controlled trial. Life Sci 2019; 217: 101-9.
 57. Strasser B, Pesta D. Resistance training for diabetes prevention and therapy: experimental findings and molecular mechanisms. Biomed Res Int 2013; 2013: 805217.
 58. Bahari S, Faramarzi M, Azamian Jazi A, Cheragh Cheshm M. The effect of 8 week resistance training on resting level of liver inflammatory markers and insulin resistance of type 2 diabetic women. Armaghane-danesh 2014; 19(5): 450-61. [In Persian].
 59. Strasser B, Arvandi M, Siebert U. Resistance training, visceral obesity and inflammatory response: A review of the evidence. Obes Rev 2012; 13(7): 578-91.
 60. Yang D, Yang Y, Li Y, Han R. Physical exercise as therapy for type 2 diabetes mellitus: from mechanism to orientation. Ann Nutr Metab 2019; 74(4): 313-21.