سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ابتلای زنان باردار به بیماری کووید 19، نگرانی در مورد افزایش احتمال عوارض به ‌دلیل بارداری، وجود عوامل زمینه‌ای مستعد کننده، تشخیص‌های احتمالی متعدد و محدودیت‌های درمان در بارداری را افزایش داده است.گزارش مورد: در این تحقیق، وضعیت دو بیمار باردار مبتلا به کووید 19 که به بیمارستان امین اصفهان در سال 1399 مراجعه کرده بودند، از نظر سرانجام بیماری بررسی گردیدند. در هر دو خانم باردار، تشخیص قطعی کووید 19 بر اساس آزمایش Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)، تأیید شد. مورد اول، بیماری بدون سابقه‌ی بیماری طبی، در سه ماهه‌ی دوم بارداری و دیگری بیماری دارای سابقه‌ی طبی و مامایی پرخطر و در سه ماهه‌ی سوم بارداری می‌باشد. عوارض مختلف پیش آمده در سیر بیماری ایشان باعث گردید، با وجود ختم بارداری، سرانجام متفاوتی را نشان دهند.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، تفاوت در آزمایش‌های اولیه و سیر آن، سن بارداری و سابقه‌ی دریافت آنتی‌کواگولان حتی با دوز پروفیلاکسی از جمله عوامل تأثیرگذار در پیامد این بیماری در بارداری باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Prognosis among Pregnant Patients with COVID-19 Infection

نویسندگان [English]

 • Leila Mousavi-Seresht
 • Maryam Dehghan
 • Tahereh Khalili-Borujeni
Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Infected pregnant women with new coronavirus (COVID-19) has raised concerns about the increased risk of complications due to pregnancy, the presence of predisposing factors, multiple possible diagnoses, and treatment limitations.Case Report: In this study, the status of two pregnant patients infected with COVID-19, who were referred to Amin hospital in Isfahan, Iran, in 2020, and were evaluated for prognostic factors. In both pregnant women, the definitive diagnosis of COVID-19 was confirmed by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) nucleic acid testing. One in her second trimester of pregnancy with no obvious comorbidity, and the other in third trimester with poor medical and obstetric history. Despite pregnancy termination, they had experienced different and unpredictable complication and prognosis.Conclusion: It seems that the initial and course of laboratory findings, probably the gestational age, and prescription of anticoagulants agent, even in prophylactic dose, have a major role in prognosis of pregnant women with COVID-19.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Pregnancy
 • Diabetes Mellitus
 • Risk Factors
 • Prognosis
 • Morbidity
 • Mortality
 1. Sahu KK, Lal A, Mishra AK. COVID-2019 and pregnancy: A plea for transparent reporting of all cases. Acta Obstet Gynecol Scand 2020; 99(7): 951.
 2. Di Mascio D, Khalil A, Saccone G, Rizzo G, Buca D, Liberati M, et al. Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM 2020; 2(2): 100107.
 3. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: A retrospective review of medical records. Lancet 2020; 395(10226): 809-15.
 4. Creanga AA, Johnson TF, Graitcer SB, Hartman LK, Al-Samarrai T, Schwarz AG, et al. Severity of 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in pregnant women. Obstet Gynecol 2010; 115(4): 717-26.
 5. Steegers EA, von DP, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet 2010; 376(9741): 631-44.
 6. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand 2020; 99(4): 439-42.
 7. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost 2020; 18(4): 844-7.
 8. Kollias A, Kyriakoulis KG, Dimakakos E, Poulakou G, Stergiou GS, Syrigos K. Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and call for action. Br J Haematol 2020; 189(5): 846-7.
 9. Hantoushzadeh S, Shamshirsaz AA, Aleyasin A, Seferovic MD, Aski SK, Arian SE, et al. Maternal death due to COVID-19. Am J Obstet Gynecol 2020; 223(1): 109.
 10. Zhang L, Yan X, Fan Q, Liu H, Liu X, Liu Z, et al. D-dimer levels on admission to predict in-hospital mortality in patients with Covid-19. J Thromb Haemost 2020; 18(6): 1324-9.