نتایج درمانی جراحی هرنی لاپاراسکوپی به روش خارج از پریتوئن TEP (Totally Extraperitoneal) با یا بدون استفاده از Taker

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فتق اینگوینال، یک بیماری شایع و گسترده در جهان است که میلیون‌ها نفر از آن رنج می‌برند. ترمیم فتق اینگوینال یکی از رایج‌ترین اعمال جراحی عمومی می‌باشد. با وجود شیوع بالای این بیماری، هیچ نوع جراحی نتایج ایده‌آل را ندارد و عوارض بعد از عمل همچنان باقی است و هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج درمانی جراحی هرنی لاپاراسکوپی به روش کاملا خارج از پریتوئن TEP (Totally extraperitoneal) با یا بدون استفاده از Takers بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، از 54 بیمار مورد مطالعه 27 بیمار جراحی TEP با استفاده از Takers و 27 بیمار بدون Takers تحت عمل جراحی قرار گرفتند و یافته‌های حین عمل ثبت و از طریق پرسش‌نامه‌ی پی‌گیری 6 ماهه‌ی بیماران از لحاظ مختلف انجام و مقایسه شدند.یافته‌ها: مدت زمان عمل، مدت زمان بستری در بیمارستان، مدت زمان درد بعد از عمل و مدت زمان برگشت به کار و فعالیت عادی روزانه در هر دو گروه یکسان بوده‌اند. از نظر میزان عود هرنی، در هر گروه یک مورد عود مشاهده شد و سایر عوارض شامل عفونت، نورالژی و هماتومپس از عمل هیچ موردی در هیچ یک از گروه‌ها مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی کنونی نشان داد که در بیماران مبتلا به فتق اینگوینال بعد از ترمیم به روش خارج پریتونئال، ممکن است استفاده از Takers برای تثبیت (Fixation)، ضرورتی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Therapeutic Consequences of Laparoscopic Hernia Surgery through Totally Extraperitoneal (TEP) Route with and/or without Takers

نویسندگان [English]

 • Masoud Sayadi-Shahraki 1
 • Hamid Melali 1
 • Amir hossein karimi 2
1 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Inguinal hernia is a common and widespread disease in the world that millions of people suffer from. Inguinal hernia repair is one of the most common general surgeries. Despite the high prevalence of this disease, no type of surgery has ideal results and postoperative complications still remain. The aim of the current study was to evaluate therapeutic consequences of laparoscopic hernia surgery with totally extraperitoneal (TEP) with and/or without Takers.Methods: Out of 54 patients studied in this clinical trial study, 27 patients underwent TEP using Takers and 27 patients without Taker. The findings were recorded during the operation and compared in 6-month follow-up using a questionnaire.Findings: The duration of operation, the duration of hospitalization, the duration of postoperative pain, and the duration of return to work and normal daily activities were the same in both groups. In terms of hernia recurrence rate, one recurrence was observed in each group. Other complications including infection, neuralgia, and postoperative hematoma were not observed in any of the groups.Conclusion: The present study showed that in patients with inguinal hernia after repair by TEP method, it may not be necessary to use Takers for mesh fixation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hernia
 • Laparoscopy
 • Outcomes Assessment
 1. McCormack K, Scott NW, Go PM, Ross S, Grant AM. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. Cochrane Database Syst Rev 2003; (1): CD001785.
 2. Jenkins JT, O'Dwyer PJ. Inguinal hernias. BMJ 2008; 336(7638): 269-72.
 3. Klobusicky P, Feyerherd P. Usage of a self-adhesive mesh in TAPP hernia repair: A prospective study based on Herniamed Register. J Minim Access Surg 2016; 12(3): 226-34.
 4. Fitzgibbons RJ, Jr., Camps J, Cornet DA, Nguyen NX, Litke BS, Annibali R, et al. Laparoscopic inguinal herniorrhaphy. Results of a multicenter trial. Ann Surg 1995; 221(1): 3-13.
 5. Cheah WK, So JB, Lomanto D. Endoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair: A series of 182 repairs. Singapore Med J 2004; 45(6): 267-70.
 6. Mayer F, Niebuhr H, Lechner M, Dinnewitzer A, Kohler G, Hukauf M, et al. When is mesh fixation in TAPP-repair of primary inguinal hernia repair necessary? The register-based analysis of 11,230 cases. Surg Endosc 2016; 30(10): 4363-71.
 7. Mahon D, Decadt B, Rhodes M. Prospective randomized trial of laparoscopic (transabdominal preperitoneal) vs open (mesh) repair for bilateral and recurrent inguinal hernia. Surg Endosc 2003; 17(9): 1386-90.
 8. Andersson B, Hallen M, Leveau P, Bergenfelz A, Westerdahl J. Laparoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair versus open mesh repair: A prospective randomized controlled trial. Surgery 2003; 133(5): 464-72.
 9. Repair of groin hernia with synthetic mesh: Meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Surg 2002; 235(3): 322-32.
 10. Memon MA, Cooper NJ, Memon B, Memon MI, Abrams KR. Meta-analysis of randomized clinical trials comparing open and laparoscopic inguinal hernia repair. Br J Surg 2003; 90(12): 1479-92.
 11. Davis CJ, Arregui ME. Laparoscopic repair for groin hernias. Surg Clin North Am 2003; 83(5): 1141-61.
 12. Tse GH, de Beaux AC. Laparoscopic hernia repair. Scott Med J 2008; 53(1): 34-7.
 13. Sajid MS, Ladwa N, Kalra L, Hutson K, Sains P, Baig MK. A meta-analysis examining the use of tacker fixation versus no-fixation of mesh in laparoscopic inguinal hernia repair. Int J Surg 2012; 10(5): 224-31.
 14. Beattie GC, Kumar S, Nixon SJ. Laparoscopic total extraperitoneal hernia repair: mesh fixation is unnecessary. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2000; 10(2): 71-3.
 15. Bittner R, Arregui ME, Bisgaard T, Dudai M, Ferzli GS, Fitzgibbons RJ, et al. Guidelines for laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia [International Endohernia Society (IEHS)]. Surg Endosc 2011; 25(9): 2773-843.
 16. Bittner R, Montgomery MA, Arregui E, Bansal V, Bingener J, Bisgaard T, et al. Update of guidelines on laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia (International Endohernia Society). Surg Endosc 2015; 29(2): 289-321.
 17. Ayyaz M, Farooka MW, Malik AA, Khan A, Mansoor R, Toor AA, et al. Mesh fixation vs. non-fixation in total extraperitoneal mesh hernioplasty. J Pak Med Assoc 2015; 65(3): 270-2.
 18. Buyukasik K, Ari A, Akce B, Tatar C, Segmen O, Bektas H. Comparison of mesh fixation and non-fixation in laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair. Hernia 2017; 21(4): 543-8.