مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان راهکاری برای مبارزه با پاندمی کووید-19: نامه به سردبیر

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، پژوهشکده‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

بیماری کووید 19، هم اکنون یکی از چالش برانگیزترین و نگران کننده‌ترین بیماری‌های همه‌گیر است. یکی از راهکارهای مبارزه با پاندمیک کووید 19، به کارگیری مراقبت‌های بهداشتی اولیه (Primary health care یا PHC) می‌باشد که یک رویکرد جامعه‌محور است. تحقیق حاضر، بر اساس تجارب نویسندگان و بر اساس منابع انتهای مقاله تدوین شده است. این رویکرد، شامل ارتقای سلامت، پیش‌گیری از بیماری، درمان، توان‌بخشی و مراقبت‌های تسکینی است. اصول PHC شامل حل چند جانبه‌ی مسایل، مشارکت مردم و اتکای به خود، استفاده از تکنولوژی مناسب، تعهد سیاسی دولت، اصل عدالت، اصل جامعیت خدمات، استفاده از نظام اطلاعاتی قابل اعتماد و استفاده از نتایج تحقیقات مناسب، وجود انگیزه و عشق خدمت به مردم در کارکنان، پشتیبانی تدارکاتی و تسهیلاتی در سطح ملی و بین‌المللی برای راه‌اندازی و ادامه‌ی کار مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی می‌باشد. این اصول، می‌تواند به عنوان راهکاری مناسب برای مبارزه با همه‌گیری کووید 19 به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary Health Care as a Strategy to Fight COVID-19 Pandemic: Letter to the Editor

نویسندگان [English]

 • Zahra Fotokian 1
 • Fatemeh Mohammadkhah 2
1 Associate Professor, Nursing Care Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health Education and Promotion, Nursing Care Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is currently one of the most challenging and worrying epidemics. One of the ways to combat the COVID-19 pandemic is to use primary health care (PHC), which is a community-based approach. The present study is based on the authors' experiences and the references at the end of the article. This approach includes health promotion, disease prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care. PHC principles include multifaceted problem solving, people participation and self-reliance, use of appropriate technology, government political commitment, principle of justice, principle of comprehensiveness of services, use of reliable information system, use of appropriate research results, motivation, love of service staff, logistical support, and facilities at the national and international level to set up and continue the work of primary health care. These principles can be used as an appropriate solution to combat the COVID-19 epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Primary health care, Pandemics
 1. Golbabaei F, Rezaei-Hachesu V, Kazemi M, Hokmabadi R. Is the use of a mask useful in the prevention of covid-19 disease? An Evidence review study. Iran Occup Health 2020;17(Special): 1-14. [In Persian].
 2. World Health Organization. Coronavirus (COVID-19)
 3. Dashboard, 2020 [Online]. [cited 2021 Jun 16]; Available from: URL: https://covid19.who.int/table
 4. Khammarnia M, Peyvand M, Setoodezadeh F. Intensifying health challenges in low-income provinces: The impact of the Corona pandemic. J Jiroft Univ Med Sci 2021; 8(1): 543-4. [In Persian].
 5. Harzheim E, Martins C, Wollmann L, Pedebos LA, Faller LA, Marques MDC, et al. Federal actions to support and strengthen local efforts to combat COVID-19: Primary Health Care (PHC) in the driver's seat. Cien Saude Colet 2020; 25(suppl 1): 2493-7.
 6. Saki M, Behzadi Far M. Individual, social and economic consequences of the outbreak of Covid disease. Yafteh 2020; 23(1). [In Persian].
 7. Baqyani Moghaddam MH, Ahrampush MH. Principles and generalities of health services. Tehran, Iran: Sobhan Publications; 2021. p. 45-6. [In Persian].
 8. Samouei R. Social approach and effectiveness of the health system to cope with the Covid 19: Letter to the Editor. Tehran Univ Med J 2021; 78(12): 868. [In Persian].
 9. Mir SA, Khosravi S, Mansouri Bidkani M, Khosravi AA. Expanding the health care in deprived areas in Iran:policies and challenges. J Mil Med 2019; 21(4): 342-52[In Persian].
 10. Khosravipour M, Khanlari P, Jafari M R. Identifying occupational and non-occupational factors affecting the retention of health care employees in the covid-19 pandemic: A Systematic review study. Iran J Ergon 2021; 9(1).
 11. Khankeh H, Tabrizchi N. An overview of the policies of selected countries in controlling COVID-19 outbreak. Journal of Culture and Health Promotion 2021; 4(3): 338-46. [In Persian].