شواهد رژیم کتوژنیک در درمان سرطان

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استادیار، گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evidence of Ketogenic Diet in the Treatment of Cancer

نویسنده [English]

 • Adeleh Khodabakhshi
Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

According to the mitochondrial metabolic theory, cancers could be considered as metabolic diseases. Consequently, cancer cells will become more reliant on glycolysis. It has been suggested that cancer metabolic therapies, including ketogenic diets (KD), may be useful among others. Emerging evidence indicates that KD can reduce glucose availability for tumor cells, while simultaneously elevating ketone bodies as a non-fermentable metabolic fuel for healthy cells. Due to mitochondrial dysfunction, most cancer cells cannot use ketone bodies, and they can be toxic to some cancer cells. KD limit the growth of cancer cells without adverse effect on normal cells. The results of clinical studies show the positive effect of ketogenic diet on cancer. However, further double-blind clinical trials with proper designs are needed to investigate this hypothesis that KD can be routinely used as a therapeutic procedure in patients with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ketogenic diet
 • Glycolysis
 • Cancer
 1. Warburg O. On the origin of cancer cells. Science 1956; 123(3191): 309-14.
 2. Gatenby RA, Gawlinski ET, Gmitro AF, Kaylor B, Gillies RJ. Acid-mediated tumor invasion: A multidisciplinary study. Cancer Res 2006; 66(10): 5216-23.
 3. Pedersen PL. Tumor mitochondria and the bioenergetics of cancer cells. Prog Exp Tumor Res 1978; 22: 190-274.
 4. Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, et al. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol 2014; 2: 963-70.
 5. Khodabakhshi A, Mahmoudi M, Mehrad Majd H, Davoodi S H. Possible nutrition-related mechanisms of metabolic management in cancer treatment. Int J Cancer Manag 2021; 14(1): e107678.
 6. Klement RJ, Weigel MM, Sweeney RA. A ketogenic diet consumed during radiotherapy improves several aspects of quality of life and metabolic health in women with breast cancer. Clin Nutr 2021; 40(6): 4267-74.
 7. Augustus E, Granderson I, Rocke KD. the impact of a ketogenic dietary intervention on the quality of life of stage II and III cancer patients: A randomized controlled trial in the Caribbean. Nutr Cancer 2021; 73(9): 1590-600.
 8. Khodabakhshi A, Akbari ME, Mirzaei HR, Seyfried TN, Kalamian M, Davoodi SH. Effects of ketogenic metabolic therapy on patients with breast cancer: A randomized controlled clinical trial. Clin Nutr 2021; 40(3): 751-8.
 9. Khodabakhshi A, Akbari ME, Mirzaei HR, Mehrad-Majd H, Kalamian M, Davoodi SH. Feasibility, safety, and beneficial effects of MCT-based ketogenic diet for breast cancer treatment: A randomized controlled trial study. Nutr Cancer 2020; 72(4): 627-34.
 10. Khodabakhshi Fard A, Akbari M, Mahmoudi M, Kalamian M, Moradi N, Beheshti M, et al. Does a ketogenic diet have any adverse effect on quality of life, physical activity, or biochemical factors in patients with breast cancer? A randomized controlled trial. Nutrition Journal 2020; [Under Review].
 11. Khodabakhshi A, Akbari ME, Mirzaei HR, Kazemian E, Kalantari K, Kalamian M, et al. Effects of ketogenic diet for breast cancer treatment. a protocol for randomized controlled clinical trial. J Biochem Technol 018; 9(2Spec): 90-4.
 12. Cohen CW, Fontaine KR, Arend RC, Alvarez RD, Leath CA III, Huh WK, et al. A Ketogenic Diet Reduces Central Obesity and Serum Insulin in Women with Ovarian or Endometrial Cancer. J Nutr 2018; 148(8): 1253-60.
 13. Kammerer U, Klement RJ, Joos FT, Sutterlin M, Reuss-Borst M. Low carb and ketogenic diets increase quality of life, physical performance, body composition, and metabolic health of women with breast cancer. Nutrients 2021; 13(3): 1029.
 14. Iyikesici MS, Slocum AK, Slocum A, Berkarda FB, Kalamian M, Seyfried TN. Efficacy of metabolically supported chemotherapy combined with ketogenic diet, hyperthermia, and hyperbaric oxygen therapy for stage iv triple-negative breast cancer. Cureus 2017; 9(7): e1445.
 15. Voss M, Wagner M, von MN, Harter PN, Wenger KJ, Franz K, et al. ERGO2: A prospective, randomized trial of calorie-restricted ketogenic diet and fasting in addition to reirradiation for malignant glioma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020; 108(4): 987-95.