معرفی یک مورد نادر ابتلا به لیومیوسارکوم ‌رحمی ناشی از مصرف تاموکسیفن در فرد مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، فلوشیپ انکولوژی، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، بیمارستان امین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تاموکسیفن، یکی از داروهای مؤثر برای درمان سرطان پستان می‌باشد که باعث کاهش عود سرطان پستان می‌گردد، اما در عین حال، گاهی شانس سرطان رحم در مصرف کنندگان این دارو افزایش می‌یابد. در مطالعه‌ی حاضر، یک مورد نادر سرطان رحم به‌ فاصله‌ی زمانی کوتاهی پس از درمان سرطان پستان، معرفی می‌گردد.گزارش مورد: ییک زن 50 سال با سابقه‌ی 6 حاملگی و 5 زایمان زنده با سابقه‌ی یک‌ مرتبه سقط و شرح سرطان پستان درمان‌ شده، با شکایت خونریزی رحمی غیر طبیعی از حدود یک‌ سال قبل ارجاع‌ گردید. سرطان ‌پستان ایشان دو سال قبل تحت جراحی و به ‌دنبال آن تاموکسیفن درمانی قرار گرفت که به ‌دنبال بروز این علامت، به لتروزول تغییر یافته بود. اگر چه بررسی بیشتری در آن زمان انجام نگرفت، تشخیص فعلی لیومیوسارکوم میکسوئید رحم بود.نتیجه‌گیری: تاموکسیفن، یکی از داروهای مؤثر در درمان سرطان پستان می‌باشد که می‌تواند باعث افزایش خطر بروز سرطان رحم شود. مصرف کنندگان این دارو، به خصوص در صورت بروز علایمی نظیر خونریزی غیر طبیعی واژینال، لازم است از نظر ابتلا به سرطان رحم بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rare Case of Uterine Leiomyosarcoma Following the Use of Tamoxifen in a Patient with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Leila Mousavi-Seresht 1
 • Tahereh Khalili-Borujeni 2
1 Assistant Professor, Fellowship of Gynecology Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Amin Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There is a controversial effect of Tamoxifen in reducing breast cancer recurrences, while it may increase the chance of uterine cancer occurrence. In this study, we report a rare case uterine neoplasm shortly after breast cancer treatment.Case Report: A 50-year-old woman, gravida 6 live 5 and abortion 1, with history of treated breast cancer referred with the complaint of prolonged abnormal uterine bleeding from one year before. Her breast cancer was treated by surgery and Tamoxifen therapy, which was exchanged to letrozole after her new complaint. Although, no further evaluation had been performed earlier, recently uterine myxoid leiomyosarcoma was defined.Conclusion: Tamoxifen is one of the most effective drugs in the treatment of breast cancer, but it can increase the risk of uterine cancer. In our case, after taking tamoxifen, she developed uterine leiomyosarcoma. As a result, users of this drug, especially in cases with symptoms such as abnormal bleeding, should be carefully screened for uterine cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Neoplasms
 • Leiomyosarcoma
 • Menopause
 • Tamoxifen
 1. Costales AB, Radeva M, Ricci S. Characterizing the efficacy and trends of adjuvant therapy versus observation in women with early stage (uterine confined) leiomyosarcoma: A National Cancer Database study. J Gynecol Oncol 2020; 31(3): e21.
 2. Meseci E, Naki MM. Prognostic factors, survival outcomes, and surgical practices when dealing with uterine sarcomas: 8 years' clinical experience. J Turk Ger Gynecol Assoc 2019; 20(3): 154-64.
 3. Parra-Herran C, Schoolmeester JK, Yuan L, Dal CP, Fletcher CD, Quade BJ, et al. Myxoid leiomyosarcoma of the uterus: A clinicopathologic analysis of 30 cases and review of the literature with reappraisal of its distinction from other uterine myxoid mesenchymal neoplasms. Am J Surg Pathol 2016; 40(3): 285-301.
 4. Wu TC, Hu HW, Chen TWW. Durable response to tamoxifen and metronomic cyclophosphamide in a patient with metastatic estrogen receptor-positive uterine leiomyosarcoma. J Cancer Res Pract 2020; 7(4): 174-8.
 5. Samuji M, O'Sullivan R, Shireen R. Uterine sarcoma after tamoxifen therapy for breast cancer. Ir Med J 2013; 106(8): 246.
 6. Slomovitz BM, Taub MC, Huang M, Levenback C, Coleman RL. A randomized phase II study of letrozole vs. observation in patients with newly diagnosed uterine leiomyosarcoma (uLMS). Gynecol Oncol Rep 2019; 27: 1-4.