مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، اصفهان، ایران

2 دکتری فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه رادیوانکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، بیمارستان سیدالشهدا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان بدخیم زنان در کل جهان و دومین سرطان کشنده در میان زنان پس از سرطان ریه است. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی تفاوت‌های دزیمتریک بر اساس دو طرح درمان پرتودرمانی برای سرطان پستان چپ بعد از عمل جراحی بود.
روش‌ها: اطلاعات سی‌تی‌اسکن 20 بیمار کاندید پرتودرمانی مبتلا به سرطان پستان چپ که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند به نرم‌افزار طراحی درمان ارسال گردید. اندام هدف (پستان چپ) و اعضای در معرض خطر شامل ریه‌ها، قلب، پستان راست توسط رادیوآنکولوژیست کانتور گردید. طراحی درمان پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی (Three-dimensional conformal radiotherapy) 3D-CRT با استفاده از دو پرتو مماس مخالف هم، بستگی به آناتومی بیمار با و بدون وج و انرژی
6 مگاولت طراحی گردید. طراحی درمان توموتراپی با انرژی 6 مگاولت انجام شد. در آخر، با استفاده از منحنی توزیع دز-حجم (Dose-volume histogram) DVH متغیرهای دزیمتری اندام هدف و اندام‌های در معرض خطر استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته‌ها: روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی نسبت به روش توموتراپی، میانگین دز اندام هدف و اندام‌های در معرض خطر را کاهش داد. شاخص انطباق و شاخص همگنی در روش توموتراپی بهبود یافت، اگرچه پوشش حجم اندام ریه‌ی چپ در دزهای پایین نسبت به روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی افزایش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: روش توموتراپی نسبت به روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی، به دلیل بهبود پوشش حجم هدف و توزیع دز بهتر، روش مناسب‌تری برای درمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dosimetric Comparison of Treatment of Left Breast Cancer Using 3-Dimention Conformal Radiotherapy Technique and Tomotherapy

نویسندگان [English]

 • Masomeh Karampour-Najafabadi 1
 • Mohsen Saeb 2
 • Nadia Najafizadeh 3
 • Ahmad Shanei 4
1 MSc Student, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD in Medical Physics, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Seyyed Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common type of malignancy seen in women globally and the second life-threatening cancer among women after lung cancer. This research aims to compare the dosimetric differences based on two radiotherapy treatment plans for left breast cancer after surgery.
Methods: CT scan data from 20 patients who were candidates for radiotherapy diagnosed with left breast cancer were randomly selected and sent to the treatment design software. The target organ (left breast) and organs at risk including lungs, heart, right breast were contoured by the radio-oncologist. The design of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) was designed using two opposite tangential beams, depending on the patient's anatomy, with and without wedge and with energy of 6 MV. The tomotherapy treatment was designed with an energy of 6 MV. Finally, using the dose-volume distribution curve (DVH), the dosimetric variables of the target organ and the organs at risk were extracted and compared with each other.
Findings: The three-dimensional conformal radiotherapy method reduced the average dose of the target organ and organs at risk compared to the tomotherapy method. The compliance index and homogeneity index were improved in the tomotherapy method, although the volume coverage of the left lung organ increased at low doses compared to the three-dimensional conformal radiotherapy method.
Conclusion: The tomotherapy method is a more suitable method for treatment than the three-dimensional conformal radiotherapy method as it enhances the target volume coverage and offers a better dose distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast neoplasms
 • Conformal radiotherapy
 • Tomotherapy
 • Film dosimetry
 • Heart
 • Lung
 1. de Melo Gagliato D, Jardim DLF, Marchesi MSP, Hortobagyi GN. Mechanisms of resistance and sensitivity to anti-HER2 therapies in HER2+ breast cancer. Oncotarget 2016; 7(39): 64431-46.
 2. Parsons J, Francavilla C. ‘Omics approaches to explore the breast cancer landscape. Front Cell Dev Biol 2019; 7: 395.
 3. DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, Newman LA, Miller KD, Sauer AG, et al. Breast cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin 2019; 69(6): 438-51.
 4. Baskar R, Lee KA, Yeo R, Yeoh KW. Cancer and radiation therapy: current advances and future
  Int J Med Sci 2012; 9(3): 193-9.
 5. Lymberis SC, deWyngaert JK, Parhar P, Chhabra AM, Fenton-Kerimian M, Chang J, et al. Prospective assessment of optimal individual position (prone versus supine) for breast radiotherapy: volumetric and dosimetric correlations in 100 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 84(4): 902-9.
 6. Liu H, Chen X, He Z, Li J. Evaluation of 3D-CRT, IMRT and VMAT radiotherapy plans for left breast cancer based on clinical dosimetric study. Comput Med Imaging Graph 2016; 54: 1-5.
 7. Moran MS. Advancements and personalization of
  breast cancer treatment strategies in radiation therapy. Cancer Treat Res 2018; 173: 89-119.
 8. Kivanc H, Gultekin M, Gurkaynak M, Ozyigit G, Yildiz F. Dosimetric comparison of three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-modulated radiotherapy for left-sided chest wall and lymphatic irradiation. J Appl Clin Med Phys 2019; 20(12): 36-44.
 9. Song Y, Yu T, Wang W, Li J, Sun T, Qiu P, et al. Dosimetric comparison of incidental radiation to the internal mammary nodes after breast-conserving surgery using 3 techniques-inverse intensity-modulated radiotherapy, field-in-field intensity-modulated radiotherapy, and 3-dimensional conformal radiotherapy: A retrospective clinical study. Medicine (Baltimore) 2019; 98(41): e17549.
 10. Cammarota F, Giugliano FM, Iadanza L, Cutillo L, Muto M, Toledo D, et al. Hypofractionated breast cancer radiotherapy. Helical tomotherapy in supine position or classic 3D-conformal radiotherapy in prone position: which is better? Anticancer Res 2014; 34(3): 1233-8.
 11. Jeraj R, Mackie TR, Balog J, Olivera G, Pearson D, Kapatoes J, et al. Radiation characteristics of helical tomotherapy. Med Phys 2004; 31(2): 396-404.
 12. Bahhous K, Zerfaoui M, El Khayati N. Effect of bolus frequency and its thickness in postmastectomy three-dimensional conformal radiotherapy on skin dose for superposition algorithm. Iran J Med Phys 2019; 16(6): 397-404.
 13. Chitapanarux I, Nobnop W, Tippanya D, Sripan P, Chakrabandhu S, Klunklin P, et al. Clinical outcomes and dosimetric study of hypofractionated Helical TomoTherapy in breast cancer patients. PLoS One 2019; 14(1): e0211578.