اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مرتضی حیدری

متخصص بیهوشی استاد، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

m_heidarimed.mui.ac.ir

سردبیر

دکتر آذر برادران

استاد، متخصص آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

azarbaradaranmed.mui.ac.ir

سردبیر افتخاری

دکتر رویا کلیشادی

استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

kelishadimed.mui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا اخلاقی

دانشیار، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

akhlaghimed.mui.ac.ir

دکتر علی اخوان

استادیار، متخصص رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

ali52akhavanyahoo.com

دکتر ابراهیم اسفندیاری

استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

esfandiarimed.mui.ac.ir

دکتر فرامرز اسماعیل بیگی

استاد، فوق تخصص غدد، مرکز پزشکی دانشگاهی کلیولند، کلیولند، آمریکا

faramarz.ismail-beigicase.edu

دکتر احمد اسماعیل‌زاده

استاد، دکترای تخصصی تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

esmaillzadehhlth.mui.ac.ir

دکتر شاهین امامی

دکترای تخصصی بیوشیمی، بیمارستان سن‌آنتونیو، انستیتو سلامت و تحقیقات پزشکی، پاریس، فرانسه

shahin.emamicgc.edu

دکتر بابک امرا

استاد، فوق تخصص ریه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

amramed.mui.ac.ir

دکتر رضا امین

استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های ایمونولوژی و آلرژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

aminrsums.ac.ir

دکتر فریبا ایرجی

استاد، متخصص بیماری‌های پوست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

irajimed.mui.ac.ir

دکتر کن باست

استاد، متخصص ابتکارات درمانی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

bassettchspr.ubc.ca

دکتر رضا باقریان سرارودی

استاد، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

bagherianmed.mui.ac.ir

دکتر مجید برکتین

استاد، متخصص روانپزشکی، فلوشیپ نوروسایکیاتری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

barekatainmed.mui.ac.ir

دکتر فرزین پور فرزاد

دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و ژنتیک، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند

f.pourfarzaderasmusmc.nl

دکتر مسعود پورمقدس

استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

m_pourmoghadasmed.mui.ac.ir

دکتر احمد چیت‌ساز

استاد، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری‌های حرکتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

chitsazmed.mui.ac.ir

دکتر علی حکمت نیا

استاد، متخصص رادیولوژی، فلوشیپ رادیولوژی مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

hekmatniamed.mui.ac.ir

دکتر سید مرتضی حیدری

استاد، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

m_heidarimed.mui.ac.ir

دکتر رضا خدیوی

دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

khadivimed.mui.ac.ir

دکتر مجید خیرالهی

دانشیار، متخصص ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

mkheirollahimed.mui.ac.ir

دکتر بهناز خانی

دانشیار، متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

khanimed.mui.ac.ir

دکتر مریم راداحمدی

دانشیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

m_radahmadimed.mui.ac.ir

دکتر حسن رزمجو

استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

razmjumed.mui.ac.ir

دکتر رضا روزبهانی

استادیار، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

rouzbahanimed.mui.ac.ir

دکتر مسعود سهیلیان

استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

masoud_soheilianyahoo.com

دکتر محمدرضا شریفی

استاد، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

sharifimed.mui.ac.ir

دکتر منصور شعله‌ور

استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

sholevarmed.mui.ac.ir

دکتر رسول صالحی

استادیار، دکترای تخصصی ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

r_salehimed.mui.ac.ir

دکتر مسیح صبوری

استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

sabooriedc.mui.ac.ir

دکتر محمدرضا صفوی

دانشیار، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

safavimed.mui.ac.ir

دکتر خسرو عادلی

استاد، متخصص بیوشیمی بالینی، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

khosrow.adelisickkids.ca

دکتر سعید عندلیب جرتانی

استاد، متخصص پاتولوژی، دانشگاه لویس ویل، آمریکا

sajort01louisville.edu

دکتر زیبا فرج‌زادگان

استاد، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

farajzadeganmed.mui.ac.ir

دکتر جعفر گلشاهی

دانشیار، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

golshahimed.mui.ac.ir

دکتر عزیز گهری

استاد، متخصص جراحی پلاستیک، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا

azizi.gahariubc.ca

دکتر پروین محزونی

استاد، متخصص آسیب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

mahzounimed.mui.ac.ir

سید مهدی مدرس زاده

استاد، متخصص چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

mmodarresyahoo.com

دکتر محمد مردانی

استاد، دکترای تخصصی علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

mardanimed.mui.ac.ir

دکتر عطیه مغیثی

دانشیار، فوق تخصص غدد داخلی، مرکز تحقیقات دیابت و غدد داخلی مارینا، آمریکا

emoghissigmail.com

دکتر مرجان منصوریان

استادیار، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

j_mansourianhlth.mui.ac.ir

دکتر محمدرضا نوربخش

استاد، متخصص فیزیوتراپی، دانشگاه جورجیای شمالی، آمریکا

reza.nourbakhshung.edu

دکتر مصطفی هاشمی

دانشیار، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

mostafahashemi60gmail.com