نویسنده = احمدرضا اخوت
بررسی تأثیر عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی بر افزایش وزن کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوتانسیلار

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2849-2854

احمدرضا اخوت؛ بهروز براتی؛ پروانه فدوی اخوان


بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1792-1801

نظام الدین برجیس؛ احمدرضا اخوت؛ زهرا عبدیزدان؛ محمد برجیس


سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 110-103

احمدرضا اخوت؛ مهدی خلج؛ زهرا دانش؛ محمود بلوچی