نویسنده = آرش بابایی
بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1740-1751

لیلا ممجدی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ محمد ربانی؛ رحمان امام‌زاده؛ فروزان صفری؛ آرش بابایی


نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389

سید حمید زرکش اصفهانی؛ حمید زاهد نسب؛ محمد رضا جبل عاملی؛ آرش بابایی؛ احسان بهرامی