نویسنده = علی پورمقدس
بررسی ارتباط بین بیماری‌ روماتیسمی دریچه‌ای قلب و بیماری عروق کرونر در بیماران با آنژین پایدار در شهر اصفهان، ایران

دوره 35، شماره 455، آذر و دی 1396، صفحه 1614-1619

10.22122/jims.v35i455.8286

فائزه فرهنگ؛ زهرا علیزاده؛ نضال صراف زادگان؛ علی پورمقدس؛ قاسم یادگارفر


بررسی ارتباط بین بیماری‌ عروق کرونری با بیماری‌های دریچه‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین پایدار

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 940-946

زهرا علیزاده؛ فائزه فرهنگ؛ نضال صراف‌زادگان؛ علی پورمقدس


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس


تأثیر مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولی بطن چپ

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

مریم کردگاری؛ محمد گرک یراقی؛ منصور سیاوش؛ علی پورمقدس