نویسنده = محمدحسین نصر اصفهانی
تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت

دوره 40، شماره 668، خرداد و تیر 1401، صفحه 256-261

10.48305/jims.v40.i668.0256

علیرضا دهقانی؛ محمد ملک احمدی؛ فرشته کرمعلی؛ ساره سروش‌زاده؛ حشمت‌اله قنبری؛ اردشیر طالبی؛ محمدحسین نصر اصفهانی


ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2407-2416

سید مرتضی جوادی‌راد؛ زهره حجتی؛ کامران قائدی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ بهزاد عباسی


بررسی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک بر نتایج تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

فرهاد فتحی؛ شهناز رضوی؛ اکبر وحدتی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ مرضیه تولایی