نویسنده = رضا فدائی نوبری
ارزشیابی برنامه ی مبارزه با سل در شهرستان اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 742-752

لیلا منظوری؛ زیبا فرج زادگان؛ آناهیتا بابک؛ فریبا فرید؛ رضا فدائی نوبری


بررسی شیوع هپاتیت B، هپاتیت C و عوامل خطر اصلی در معتادان تزریقی HIV مثبت در شهر اصفهان

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

کتایون طائری؛ نازیلا کسائیان؛ رضا فدائی نوبری؛ بهروز عطائی