نویسنده = سعید سهیلی پور
بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1471-1476

نظام الدین برجیس؛ سعید سهیلی پور؛ سیامک پورعبدیان؛ شیرین اکبری


گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-61

محسن میدانی؛ سعید سهیلی پور؛ فرزانه برزگر؛ میترا حیدرپور؛ حشمت اله شاکری