نویسنده = حمید توکلی
بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2513-2520

مژگان مختاری؛ حمید توکلی؛ احسان پیام


ارزیابی و مقایسه‌ی آثار و هزینه‌های آزمون‌های غیر تهاجمی تشخیص میکروب هلیکوباکتر پیلوری

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1326-1333

شادی کاظمی؛ حامد دقاق‌زاده؛ یلدا کاظمی؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ فیروزه معین‌زاده؛ مجید داوری؛ حمید توکلی؛ محمد حسن امامی


بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1381-1388

مریم حیدرپور؛ حمید توکلی؛ داوود شفیعی؛ نوید کلینی؛ اکبر ارجمندپور