نویسنده = فرهاد شهرام
مقایسه سطح سرمی روی درمبتلایان به بیماری بهجت و گروه شاهد

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 217-222

کمال اصالت منش؛ احمد رضا جمشیدی؛ فرهاد شهرام؛ فریدون دواچی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره موحدی؛ منصور کریمی فر