نویسنده = مریم مرادی
بررسی پایداری کیت ELISA آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش‌های فیزیکی و باکتریواستاتیک

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 701-711

انسیه داودآبادی؛ بهرام کاظمی؛ بهزاد حق‌پناه؛ مژگان بنده‌پور؛ مهران بهادران؛ مریم مرادی؛ ساناز غلامی


مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 812-818

آتوسا ادیبی؛ علی حکمت نیا؛ مریم مرادی؛ علی اصغر رحمانی؛ محمد حسن مودب