نویسنده = هادی کریم‌زاده
تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1270-1276

منصور ثالثی؛ هنگامه جمشیدی؛ زیبا فرج زاد‌گان؛ هادی کریم‌زاده


معرفی یک مورد گرانولوماتوز وگنر

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 724-731

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده؛ زهرا سیده بنکدار؛ پیمان متقی