نویسنده = مرجان منصوریان
عوامل مرتبط با اسیدیته‌ی معده‌ی بیماران با شرایط بحرانی: رویکردی جهت تجویز منطقی داروهای سرکوب کننده‌ی اسید معده

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1517-1525

10.22122/jims.v36i508.10580

سعید عباسی؛ شادی فرسایی؛ نیلوفر رفیع نظری؛ مرجان منصوریان؛ پیمان ادیبی


بررسی اثر نالتروکسان در مسمومیت غیر عمدی با متادون

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 580-588

احمد یراقی؛ عادله‌السادات طلایی زواره؛ مرجان منصوریان؛ نسترن ایزدی‌مود


بررسی اثر مصرف درشت مغذی‌ها بر ابتلا به پره‌دیابت در بستگان درجه‌ی اول مبتلایان به دیابت نوع 2

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1475-1486

اکرم یزدانی؛ مرجان منصوریان؛ الهام فقیه ایمانی؛ مریم زارع؛ مسعود امینی


بررسی اثر لیشمانیسیدال کومارین‌های اکسی‌پئوسدانین و ایزوایمپراتورین بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 581-590

سید ابراهیم سجادی؛ عباسعلی اسکندریان؛ حسینعلی یوسفی؛ مرجان منصوریان؛ محمد طاهری


کاربرد مدل‌های آمیخته با اثرات تصادفی انعطاف‌پذیر در تعیین بهترین روش درمانی عارضه‌ی ادم ماکولای دیابتی

دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 86-94

مرجان منصوریان؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ ایرج کاظمی؛ فرید زایری؛ مسعود سهیلیان