نویسنده = وحید گوهریان
مقایسه‌ی میزان بروز مارکرهای شاخص استئوبلاست‌های متمایز شده از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در مدل‌های کشت تک لایه‌ای و Pellet

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

بهنام حیرت؛ سامان اکبرزاده؛ فرزانه صادقی؛ مسعود قربانی؛ وحید بهرام بیگی؛ وحید گوهریان؛ بتول‌ هاشمی‌بنی


بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 759-766

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ مهشید حقیقی؛ سیدعباس طباطبایی؛ سیدمظفر هاشمی؛ مسعود امامی؛ وحید گوهریان