نویسنده = عبدالامیر عطاپور
مقایسه‌ی اثر ویتامین D و کلسیتریول بر دانسیته‌ی استخوانی در بیماران پیوند کلیه

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

شهرزاد شهیدی؛ سیما کلاهدوز؛ مژگان مرتضوی


بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2033-2047

سپهر رئیسی دهکردی؛ شهرزاد شهیدی؛ مژگان مرتضوی


اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1014-1020

عبدالامیر عطاپور؛ نوشین ‌ هاشمی؛ شهرزاد شهیدی؛ افسانه خندان