نویسنده = اکبر پژهان
بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص‌های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 514-523

رحیم گل‌محمدی؛ محمد شفیع مجددی؛ اکبر پژهان؛ مهدی نیکبخت دستجردی


تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1277-1285

حمید رضا طاهری؛ اکبر پژهان؛ جواد طاهرزاده؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو