نویسنده = محسن مینائیان
مقایسه‌ی پودر استنشاقی اریتروپوئیتین و فرم تزریقی آن در افزایش رتیکولوسیت‌های خون

دوره 31، شماره 264، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2031-2041

ژاله ورشوساز؛ محسن مینائیان؛ مریم سامی


تأثیر نانوکپسول‌های سیلیبین بر کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 661-674

محسن مینائیان؛ ژاله ورشوساز؛ نفیسه خالقی اصفهانی


آثار ضد التهاب کتوتیفن در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رات

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 138-149

ژاله ورشوساز؛ محسن مینائیان؛ اسماعیل ملانوری


مقایسه‌ی نقش باور بیماران در همکاری با مصرف دارو در بیماری‌های مزمن و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

دوره 29، شماره 156، مهر و آبان 1390، صفحه 1469-1477

محسن مینائیان؛ مرتضی طاهری؛ پریسا میرمقتدائی؛ محمد مرآثی