نویسنده = محمد هاتف خرمی
بررسی فاصله‌ی زمانی بین شروع علایم تا تشخیص قطعی سرطان مثانه

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1242-1247

سید محمد آرش تقوی؛ محمد هاتف خرمی


آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1248-1254

مهتاب ضرغام؛ اصغر قلمکاری؛ محمد هاتف خرمی؛ اصغر دادخواه؛ حمید مزدک؛ محمد یزدانی