نویسنده = فرهاد مشاوری
بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه‌ی آن با راه‌کارهای بالینی

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1044-1049

حمید صانعی؛ علی نصری؛ حسین بانک؛ فرهاد مشاوری؛ سید مجید حسینی؛ مهتاب کشوری؛ فریبرز نیک آیین؛ امیر رئوفی؛ جواد شهابی؛ مجتبی بکتاشیان


ارزیابی سلامت کارکنان بیمه‌ی اصفهان

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

مجتبی بکتاشیان؛ احمدرضا ریاضیات؛ فرهاد مشاوری؛ رضا روزبهانی