نویسنده = مژگان مرتضوی
مقایسه‌ی اثر افزودن کتامین به سدیم تیوپنتال و پروپوفول بر کیفیت آرام‌بخشی در جراحی آب مروارید با فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی داخل وریدی

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 104-112

10.48305/jims.v42.i757.0104

داریوش مرادی فارسانی؛ سید مرتضی حیدری زواره‌ای؛ سیدعلی اکبر مرتضوی؛ فاطمه سادات آل ابطحی


بررسی سودمندی و بی‌خطر بودن کربنات منیزیم در بیماران هیپرفسفاتمیک تحت همودیالیز مزمن

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2033-2047

سپهر رئیسی دهکردی؛ شهرزاد شهیدی؛ مژگان مرتضوی