نویسنده = امیر صابر قراملکی
نقش اسید های چرب امگا 3 در پیشگیری و درمان بیمار ی کبد چرب غیر الکلی

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 243-255

حمید ذوالفقاری؛ کورش جعفریان؛ بیژن ایرج؛ غلامرضا عسکری


بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1347-1355

امیر صابر قراملکی؛ سید مصطفی حسینی؛ ایوب زمانی؛ فرهاد واعظ ‌زاده؛ کوروش جعفریان