نویسنده = سینا طالبی
بررسی ارتباط بین مدت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی مصرف شده با ناخوشی و مرگ و میر پس از عمل در بیماران کاندید عمل بای‌پاس عروق کرونر

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2289-2297

کیوان باقری؛ سینا طالبی؛ محمدرضا نجارزادگان؛ امید آقاداودی؛ مجتبی اکبری