نویسنده = جمشید فقری
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت‌های ادراری در بیماران بستری و غیر بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1674-1679

راضیه دهبانی‌پور؛ زهرا طاهانسب؛ نفیسه ملکی؛ علی‌اکبر رضایی؛ جمشید فقری


بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در نمونه‌های کراتیت مرتبط با استفاده از لنزهای تماسی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 273-281

گلفام عریان؛ جمشید فقری؛ حسین فاضلی؛ نفیسه السادات حسینی؛ منصور صدیقی؛ علیرضا زندی؛ صفورا حیدری


مقایسه‌ی نتایج دو روش دیسک دیفیوژن و E-test در تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری به سه آنتی‌بیوتیک مترونیدازول، کلاریترومایسین و آموکسی‌سیلین

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2513-2519

فرزاد خادمی؛ جمشید فقری؛ فرخنده پورسینا؛ معصومه مدحی؛ پیمان ادیبی؛ حاجیه قاسمیان صفایی


شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا‌های تولید کننده‌ی بتالاکتاماز و دارای مقاومت چندگانه‌ی آنتی‌بیوتیکی

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1365-1374

حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ پیام کبیری؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا عربستانی