نویسنده = پروین محزونی
‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 403-408

پروین محزونی؛ همایون تابش؛ مژگان مختاری؛ احمد شکرچی‌زاده؛ آزاده کرمی


آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 266-272

منصور ثالثی؛ فرشته سلیمی؛ پروین محزونی


اثر پیش‌گیری کننده‌ی کدو بر شاخص‌های دیابتی و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت با آلوکسان

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1108-1117

سمیه کاظمی؛ صدیقه عسگری؛ جمال مشتاقیان؛ محمود رفیعیان؛ پروین محزونی