نویسنده = شیلا دعایی
ارزیابی سریع فناوری سلامت تأسیس بیمارستان توان‌بخشی: مطالعه‌ی مروری

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 712-726

شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش


ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ مینا نجاتی؛ پریسا ابویی؛ مهدی آزادبخت؛ محبوبه ولدخانی