نویسنده = کیوان جباری
بررسی و مقایسه‌ی روش‌های هم‌صفحه و غیر هم‌صفحه‌ی پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) در تومور مغزی Glioblastoma Multiforme

دوره 36، شماره 478، خرداد و تیر 1397، صفحه 478-484

10.22122/jims.v36i478.9947

رویا پرهیزکار کلنادانی؛ کیوان جباری؛ سید ربیع مهدوی؛ گلبرگ اسمعیلی


بررسی و بهینه‌سازی دز رسیده به عدسی چشم در تکنیک‌های مختلف Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) برای درمان تومورهای ناحیه‌ی پیشانی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 828-833

مهنوش اصلانی؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ راضیه کریمی


ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 686-691

راضیه کریمی؛ کیوان جباری؛ علیرضا حسینی؛ علیرضا عموحیدری؛ مهنوش اصلانی


ارزیابی و مقایسه‌ی تکنیک‌های مختلف پرتودرمانی سه بعدی انطباقی (3D-Conformal) و Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) برای درمان سرطان غده‌ی پاروتید

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 19-25

نرگس پاک‌سرشت؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ محدثه اکبری


ارزیابی و مقایسه‌ی طراحی درمان‌های مختلف ناحیه‌ی شکمی در سرطان تخمدان با درگیری نواحی شکمی (پریتوئن)

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 430-435

طاهره حدیثی‌نیا؛ کیوان جباری؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم ملکی


طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 125-133

زهرا علیرضایی؛ کیوان جباری؛ محمدباقر توکلی؛ توحید دهقانی؛ هدا مهدوی


بسط و پیاده‌سازی الگوریتم Convolution برای محاسبه‌ی دوز تابش فوتون در پرتودرمانی

دوره 30، شماره 198، مرداد و شهریور 1391

کیوان جباری؛ محمد باقر توکلی؛ سید مجتبی حسینی