نویسنده = سعید کرمانی
روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-114

10.48305/jims.2022.16314

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ مهدی نوریان زواره؛ آلاله زارع؛ حامد آقا پناه رودسری؛ مریم سمیعی نسب؛ حمید صانعی


بهبود وضوح گفتار در نویز با استفاده از الگوریتم ماسک باینری ایده‌آل

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1787-1796

نادر ناصری؛ سعید کرمانی


تأثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 439-455

مرضیه سلیمی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ سعید کرباسی؛ سعید کرمانی؛ شهناز رضوی


نهان‌نگاری دوگانه‌ی اطلاعات محرمانه‌ی بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل کانتورلت

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3240-3250

فرهاد رحیمی؛ حسین ربانی؛ سعید کرمانی