نویسنده = ام‌البنین کافشانی
بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 70-81

حمیدرضا براهیمی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ فرزاده رجائی؛ اکبر حسن‌زاده؛ ام‌البنین کافشانی


مروری بر شواهد موجود: بررسی ارتباط رزوراترول و دیابت

دوره 32، شماره 310، آذر و دی 1393، صفحه 1993-2005

ام‌البنین کافشانی؛ رضا غیاثوند


مکانیسم‌های اثر محدودیت کالری در به تعویق انداختن پیری: مروری بر شواهد موجود

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2270-2290

ام‌البنین کافشانی؛ رضا غیاثوند؛ لیلا درویشی