نویسنده = لاله رفیعی
اثر محیط هیپوکسی روی بیان mir-21 و mir-130a در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی موش در دو مرحله‌ی Primary و Immortality

دوره 34، شماره 369، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-34

شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ نجمیه پاکیاری؛ لاله رفیعی


بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی C677T در ژن MTHFR در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با گروه شاهد

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1935-1941

کامیار همت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ محمد سعادت‌نیا؛ لاله رفیعی؛ علیرضا زندی‌فر؛ محمدحسن تاج‌الدینی


اختلاف بیان miR-211 با استفاده از تکنیک Real-time PCR در رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانومای موشی

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1522-1528

وحید بهرام بیگی؛ لاله رفیعی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رسول صالحی؛ محمدحسن تاج‌الدینی؛ عبدالرضا دارائی