نویسنده = احمد محمودیان
تأثیر مصرف مکمل رزوین بر سطح سرمی 6-IL وCRP و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 32، شماره 320 ویژه نامه (طب مکمل)، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2484-2490

انسیه یزدخواستی؛ نادر شوندی؛ احمد محمودیان؛ عباس صارمی


انواع روش‌های طب مکمل و جایگزین، در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 32، شماره 320 ویژه نامه (طب مکمل)، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2501-2510

احمد محمودیان؛ الهام حسینی


بررسی علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از درمان با طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان

دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391، صفحه 1550-1558

احمد محمودیان؛ پرستو گلشیری؛ گیتا رضائی؛ مجتبی اکبری