نویسنده = مصطفی چادگانی‌پور
شناسایی گونه‌های کاندیدا در دهان افراد مصرف کننده‌ و غیر مصرف کننده‌ی سیگار

دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2105-2110

محمدرضا جواهری؛ فائزه محمدی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ شهرام نکوئیان؛ پروین دهقان


اثر ضد قارچی اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر گونه‌های کاندیدایی جدا شده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1646-1658

نوید امینیان؛ پروین دهقان؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ ابراهیم سجادی؛ مریم یزدی


تشخیص گونه‌های کاندیدا در افراد مبتلا به واژینیت کاندیدایی و افراد سالم بر اساس علایم کلینیکی و پاراکلینیکی

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1662-1669

پروین دهقان؛ محبوبه خرازی؛ مریم یزدانی؛ کامیار زمردیان؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ مجتبی اکبری