نویسنده = راحله رفیعی سفید دشتی
بررسی تأثیر پروتواسکولکس‌های زنده‌ی کیست هیداتیک بر رشد سلول‌های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 486-492

میلاد بدری چوکامی؛ سیده مریم شرفی؛ راحله رفیعی سفید دشتی؛ مهران بهادران باغبادرانی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر فراکسیون‌های مختلف گیاه بنفشه‌ی معطر بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2139-2148

لیلا صالحی؛ غلامرضا اصغری؛ حسینعلی یوسفی؛ حسین یوسفی دارانی