نویسنده = محمدرضا یزدچی
تشخیص سردرد میگرنی با طراحی یک سیستم خبره‌ی فازی و به‌ کارگیری الگوریتم یادگیری Learning from Examples (LFE)

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1680-1685

منیره خیام‌نیا؛ محمدرضا یزدچی؛ محسن فروغی‌پور


طراحی و ساخت دستگاه بیلی‌روبین‌متر غیر تهاجمی

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 722-730

مریم حاج رسولی‌ها؛ مجید محمدبیگی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهناز خانی


تحلیل غیر خطی سیگنال مغزی کودکان مبتلا به نوشتار پریشی در حین و بعد از مهارت نوشتن جهت فهم بهتر عملکرد مغزی

دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393، صفحه 558-568

محبوبه پرستار فیض‌آبادی؛ محمدرضا یزدچی؛ مجید قشونی؛ پیمان هاشمیان


تشخیص نقاط شاخص سیگنال الکتریکی قلب به صورت بلادرنگ

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3202-3210

امیرحسین کیوان‌پور؛ محمدرضا یزدچی؛ ریحانه سادات دانشمند؛ امید خوش نیت آرام