نویسنده = فاطمه نادعلی
بررسی سرمی عوامل عفونی منتقل شونده از راه خون در داوطلبین اهدای خون با عوامل خطر کوچک در سازمان انتقال خون استان تهران: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1261-1271

سید محمد میررضایی؛ حمید رضا صابر؛ فاطمه نادعلی؛ علی عباسیان؛ بشیر حاجی بیگی؛ سید روح اله میررضایی


بررسی وضعیت متیلاسیون ژن‌های 1SFRP و 2SFRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد در زمان تشخیص

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 702-711

علی قاسمی؛ شهربانو رستمی؛ نسرین علیزاد قندفروش؛ عباس قوطاسلو؛ صادق عباسیان


بررسی بیان ژن Programmed cell death 4 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 867-875

مجتبی علی‌اکبر پورانزاب؛ شهربانو رستمی؛ کامران علی مقدم؛ فاطمه نادعلی


بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فرزانه صادقی؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فاطمه نادعلی؛ حمید شفیع زاده


بررسی میزان شیوع جهش JAK2 V617Fو ارتباط این جهش با یافته‌های آزمایشگاهی و بالینی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو مزمن

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

فاطمه نادعلی؛ شیرین فردوسی؛ ناهید عین الهی؛ اسداله موسوی؛ بهرام چهاردولی؛ غلام رضا توگه؛ کامران علی مقدم؛ اردشیر قوام زاده؛ حمید اله غفاری


تأثیر فاکتور رشد پروتئین مورفوژنتیک استخوانی-6 (BMP-6) بر روند تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به کندروسیت در سیستم کشت Pellet

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 618-631

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ منصور صالحی؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فاطمه نادعلی؛ فرزانه صادقی؛ عبدالرضا صباحی؛ فاطمه آموزگار؛ ویدا همایونی


مهار مقاومت دارویی چند‌گانه در سلول‌های لوسمیک به وسیله‌ی Short interfering RNA

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 258-267

فاطمه نادعلی؛ کامران علی‌مقدم؛ شهربانو رستمی؛ حمید الله غفاری؛ اردشیر قوام زاده