نویسنده = ناهید اسکندری
اثرات عصاره ی سیر بر بیان ژن‌های IFNγ، IL-17F و IL-17A در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی در بیماری Multiple Sclerosis

دوره 40، شماره 684، مهر و آبان 1401، صفحه 632-639

10.48305/jims.v40.i684.0632

غزل رادپرور؛ مسعود صادقی دینانی؛ ناهید اسکندری؛ نسرین زارع؛ وحید شایگان‌نژاد؛ علی جهانیان نجف‌آبادی


آخرین یافته‌های کروناویروس: پاتوژنز و درمان آن

دوره 38، شماره 567، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 154-164

10.22122/jims.v38i567.12889

رضا باستان؛ ندا کثیری؛ ناهید اسکندری


اثر دو داروی ساکسینیل‌کولین و رمی‌فنتانیل بر کیفیت اینتوباسیون هنگام القای بیهوشی در سزارین انتخابی

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1432-1437

حامد عبدالهی؛ کورش تیرگر فاخر؛ مهناز اسکندری؛ سمیه مهرپور؛ ناهید اسکندری؛ راضیه عرفانی؛ محمد مهدی آقایی اصفهانی


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفا اینترلوکین7 با روشHigh Resolution Melt (HRM) در بیماران آتوپیک و افراد سالم

دوره 34، شماره 397، مهر و آبان 1395، صفحه 1019-1024

سمانه‌سادات مصطفوی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب‌فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی سطح سرمی OX40 در بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا در مقایسه با افراد سالم

دوره 34، شماره 386، مرداد و شهریور 1395، صفحه 657-662

پریا علی دادیانی؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ وحید شایگان‌نژاد


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن استئوپونتین (rs28357094 T>G) و ژن گیرنده‌ی آن (rs1449263 A>G) ITGA4 در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) در مقایسه با افراد سالم جمعیت اصفهان

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 422-429

فهیمه دادخواه؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ محمد کاظمی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis

دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2092-2101

مریم احمدی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی فراوانی لنفوسیت‌های B و لنفوسیت‌های B گذرای خون محیطی بیماران مبتلا به نقص ایمنی متغیر شایع (CVID)

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1851-1856

محمد علی ‌حسن‌زاده؛ ناهید اسکندری؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رویا شرکت


370-miR در سرطان پستان

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 924-931

حلیمه ملایی‌نژاد؛ ناهید اسکندری؛ عباسعلی پورآذر؛ علیرضا عندلیب؛ منصور صالحی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی


تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1816-1823

احسان الماسی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ افشین الماسی؛ وجیهه استادی


اثر داروی سیلی مارین بر بیان گیرنده‌ی کموکاینی 3CXCR مربوط به لنفوسیت‌های کمکی نوع 1

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 453-460

محدثه طغیانی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ محمد فضیلتی