نویسنده = جعفر گلشاهی
مقایسه اثرات داروهای آنتی‌سایکوتیک آتییپک و سنتی بر روی سطح چربی خون

دوره 32، شماره 319، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2394-2400

حمید رضا روح افزا؛ اعظم خانی؛ حمید افشار؛ صفورا یزدخواستی؛ جعفر گلشاهی


الگوی مرگ و میر بیمارستانی سکته‌ی قلبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران: یک مطالعه‌ی ملی

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2174-2183

علی احمدی؛ جعفر گلشاهی؛ ارسلان خالدی‌فر؛ حمید سوری؛ یداله محرابی؛ کورش اعتماد


تأثیر سطح سرب روی یافته‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی بطنی

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1269-1277

معصومه صادقی؛ لادن طاهری؛ جعفر گلشاهی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس