نویسنده = میلاد برادران قهفرخی
بررسی دز اندام‌ها در آزمایش‌های رایج رادیوگرافی شهر یاسوج با استفاده از اندازه‌گیری تجربی و محاسبات Monte Carlo

دوره 34، شماره 371، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 106-113

داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدرضا عبدی؛ اقدس پاک‌نژاد؛ میلاد برادران قهفرخی


طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 631-642

زهرا اکملی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدامین مصلح شیرازی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ نادر فلاحیان؛ صادق شرکت


طراحی حفاظ به منظور کاهش آلودگی‌های فوتونوترونی در شتاب دهنده‌ی پزشکی 20 Saturne

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1433-1443

فریبا نادعلیان دستجردی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدحسن علامت‌ساز؛ مصطفی خسروی؛ میلاد برادران قهفرخی