نویسنده = آزاده ذوالفقاری باغبادرانی
مقایسه‌ی بهبودی مبتلایان به Vitiligoی فعال در درمان با PUVA Therapy موضعی به تنهایی، PUVA Therapy موضعی به همراه مصرف ویتامین D خوراکی و PUVA Therapy موضعی به همراه مصرف ویتامین‌های D و 12B خوراکی

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1699-1705

فریبا ایرجی؛ الهه هفت برادران؛ سمیه دواشی؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ صفورا بکایی جزی


مقایسه‌ی میزان موفقیت کاشت ابرو در بیماران تاتو شده با بیماران بدون تاتو

دوره 34، شماره 372، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 126-133

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ مسعود بقائی؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ امین عابدینی


بررسی تأثیر روش ابداعی تهیه‌ی سوسپانسیون سلولی ملانوسیت و کراتینوسیت در درمان ویتیلیگوی ثابت مقاوم (گزارش 20 مورد)

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-79

فریبا جعفری؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ زهرا ملاباشی


بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1820-1828

محمد علی نیلفروش زاده؛ الهه هفت برادران؛ سید محسن حسینی؛ نرگس احمدیان؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی