نویسنده = مجتبی عمادی بایگی
بیان ژن Env در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان

دوره 38، شماره 600، آذر و دی 1399، صفحه 849-855

10.22122/jims.v38i600.13662

مهدیه میرعلی ملک؛ شیما رحمتی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ افسانه ملک‌پور؛ حسین تیموری


بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 971-977

ثریا احمدی بلوطکی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ لیلا روحی؛ علی اکبر شایسته