نویسنده = بابک علی کیایی
ارزیابی پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و دیررس در بیماران بستری به علت جراحی‌های اعصاب

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 73-79

10.22122/jims.v37i515.10922

علی حاجی غلامی سریزدی؛ سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ وحید طاهرپور


بررسی ارتباط شاخص‌‌های گازهای خون شریانی با شاخص‌های گازهای ترشحات بزاق در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1088-1093

سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فروغ امیدی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر سلنیوم دز بالا بر حداکثر فشار عضلات دمی در بیماران بدحال دریافت کننده‌ی خون بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 186-192

بابک علی کیایی؛ سمانه کرمی؛ سید تقی هاشمی؛ سارا موسوی