نویسنده = محسن کلاهدوزان
بررسی عود پنوموتوراکس در مبتلایان به پنوموتوراکس خود به خودی تحت درمان با Slurry Tetracycline Pleurodesis

دوره 34، شماره 398، مهر و آبان 1395، صفحه 1071-1076

محسن کلاهدوزان؛ سید مظفر هاشمی؛ سیمین شکرالهی


بررسی میزان بروز فیستول پانکراس پس از انجام پانکراتیکو ژوژنوستومی در بیماران تحت جراحی Whipple

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1106-1113

بهنام صانعی؛ محسن کلاهدوزان؛ حمید رضا جعفری؛ محمد حسین صانعی