نویسنده = حمید رجبی
اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی قبل و بعد از القای سرطان پستان بر سطح سرمی آیریسین و رشد تومور در موش Balb/c

دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1775-1784

10.22122/jims.v35i459.9266

سمانه خلیق‌فرد؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو؛ سولماز خلیق‌فرد؛ وحید ستوده؛ علی محمد علیزاده


تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی بر فشار خون و رگ‌گشایی ناشی از جریان در مردان میانسال مبتلا به پرفشاری خون

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 368-375

میثم شعبانی‌نیا؛ فرشته شهیدی؛ حمید رجبی؛ ایرج نظری


تأثیر تمرین هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای Bax و 2-Bcl میوکارد رت‌ها پس از ایسکمی- ریپرفیوژن

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 318-325

حامد علیزاده پهلوانی؛ حمید رجبی؛ محمد نبیونی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی