نویسنده = محمدرضا حاجی‌نژاد
اثر عصاره‌ی آبی ریشه‌ی گیاه گز بر آسیب کبدی ناشی جیره‌ی حاوی فروکتوز و چربی بالا در موش صحرایی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 890-896

10.22122/jims.v37i537.11925

محمدرضا حاجی‌نژاد؛ عباس جمشیدیان؛ محمد ابراهیم اکبری


اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی

دوره 36، شماره 510، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1602-1607

10.22122/jims.v36i510.10980

محمد رضا حاجی نژاد؛ عباس جمشیدیان


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دانه‌ی جغجغه بر آسیب حاد کبدی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 216-221

مریم محمدپور زه آب؛ فریبرز شریعتی شریفی؛ عباس جمشیدیان؛ محمدرضا حاجی نژاد


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی میوه‌ی ستاره‌ای بر آسیب حاد کبدی ناشی از استات سرب در موش صحرایی

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1531-1536

رضا شیرازی‌نیا؛ محمدرضا حاجی‌نژاد؛ عباس جمشیدیان؛ علیرضا سام‌زاده کرمانی؛ پریسا حسنین