نویسنده = رقیه رحمانی بیلندی
بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 474-480

10.48305/jims.v40.i677.0474

عاطفه ابراهیمیان؛ رقیه رحمانی بیلندی


مروری بر اثربخشی گیاهان داخل آپارتمانی و سطح اضطراب

دوره 40، شماره 671، خرداد و تیر 1401، صفحه 331-344

10.48305/jims.v40.i671.0331

فائزه غفوری مقدم؛ رقیه رحمانی بیلندی


بررسی سلامت جنین با استفاده از تست بدون استرس و ارتباط آن با بستری شدن نوزاد در بدو تولد

دوره 39، شماره 642، 1400، صفحه 697-701

10.22122/jims.v39i642.14249

نادیا مقیمی؛ نسرین وحدانی رشوانلویی؛ رقیه رحمانی؛ طوبی فرازمند؛ حسین نظامی؛ وحید چمنی


تأثیر آرام‌سازی مادران به روش Benson بر گازهای خون شریانی بند ناف نوزادان

دوره 37، شماره 536، مرداد و شهریور 1398، صفحه 864-868

10.22122/jims.v37i536.11950

پروین زرین‌قلم؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ محمد مجلی